ปฏิทินการจัดงาน

8 ธันวาคม 2561

พบกับการประกวดแข่งขัน “ไก่แจ้สวยงาม” การประกวดไก่พื้นเมือง วันที่ 8-9 ธ.ค. ณ โดมแผ่พืชน์

9 ธันวาคม 2561

การจัดแสดงปลาหมอสี และการจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำสวยงาม วันที่ 9-15 ธ.ค. ณ โดมแผ่พืชน์

10 ธันวาคม 2561

การจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ วันที่ 8-16 ธ.ค.  บริเวณในและรอบโดมแก้ว

11 ธันวาคม 2561

เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCH เปิดทุกวัน ณ สนามวังซ้าย

12 ธันวาคม 2561

ฐานเรียนรู้การเกษตร การเลี้ยงหมูหลุมธรรมชาติ ฯลฯ เปิดทุกวัน ณ สนามวังซ้าย

13 ธันวาคม 2561

นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯลฯ จัดแสดงทุกวัน ณ สนามวังซ้าย

14 ธันวาคม 2561

การประชุมสัมมนา ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรสีเขียว ฯลฯ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

15 ธันวาคม 2561

นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต จัดแสดงทุกวัน ณ อาคารชูติวัตรและสนามวังซ้าย

16 ธันวาคม 2561

แปลงสาธิตทางการเกษตร เปิดให้เข้าชมทุกวัน จัดแสดง ณ สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ กิจกรรม

แผนผังการจัดงาน

Partner